obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
Smernica č. 5/2019 o stravovaní v zariadeniach školského stravovania v zriaďovatežskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
+ Jedálny lístok ZŠ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
 Mapa servera:
  |- Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou   19. január 2020 
  |- Smernica č. 5/2019 o stravovaní v zariadeniach školského stravovania v zriaďovatežskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač   19. január 2020 
  |- Hlavná stránka   19. január 2020 
  |- Dôležité informácie pre stravníkov   19. január 2020 
  |- Oznam   10. marec 2020  
  |- Zákon 546/2010   3. marec 2020 
  |- Jedálny lístok ZŠ   11. marec 2020  
  |      |- Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v ŠJ   19. január 2020 
  |- + Jedálny lístok MŠ   3. marec 2020 
  |- Automat na školské mlieko   19. január 2020 
  |- Kontakt   19. január 2020 
  |- Zverejňovanie   19. január 2020 
  |- Fotogaléria   19. január 2020 
  |- Kniha návštev   19. január 2020 
  |- Mapa servera   19. január 2020 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web