obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Školská jedáleň
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava-Lamač
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Výzva na predkladanie CP s nízkou hodnotou
Smernica č. 5/2019 o stravovaní v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač
Hlavná stránka
- Dôležité informácie pre stravníkov
Oznam
Zákon 546/2010
+ Jedálny lístok ZŠ
+ Jedálny lístok MŠ
Automat na školské mlieko
Kontakt
Zverejňovanie
Fotogaléria
Kniha návštev
Mapa servera
Oznam 

 
Vážený stravníci výdaj stravy pre cudzích a dôchodcov sa vydáva v čase od:11:00 - 12:30 hod
Miesto výdaju je pri telocvični vstup z ulice Podháj
 

 

 
Oznam 
Všetky deti stravujúce sa v ŠJ budú automaticky odhlásené
 
od: 10.03.2020 - do:16.03.2020
 
 
 

 
Oznam 

 
Vážení stravníci oznamujeme Vám, že dňa 17.2. - 21.2.2020 sa v našej jedálni nevarí z dôvodu jarných prázdnin.
 
Výdaj stravi končí 14.2. 2020 a začína 24.2.2020 
Ďakujeme za pochopenie
 

 

 

 
 

O Z N A M 
Vážení stravníci, dňa 03.02. 2020 (pondelok) sa v školskej jedálni nevarí z dôvodu polročných prázdnin.
 
Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

 

 

 
OZNAM 

 
Oznamujeme stravníkom, že dňa 20.12.2019 bude upravený výdaj stravy pre žiakov a učiteľov od 11.45.hod do 13.30.hod. 
Čas výdaja stravy pre cudzích stravníkov a dôchodcov bude v čase
od 12.00.hod do 13.30.hod. 
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné sviatky.
 


O Z N A M 
Oznamujeme stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z  dôvodu  ukončenia kalendárneho roku 2019 a s tým súvisiacich závierok a predpisov,  odhlásenie na dni od 18.12 až 20.12.2019 je možné len
do 17. 12. 2019(utorok) do 08.00 hod.
Po tomto termíne sa strava neodhlasuje 
Je možné si obedy vyzdvihnúť do obedára v ŠJ v čase : 
od 11,00 do 11,30hod obedára / cudzí stravníci
od 11,30 do 13,45 preložiť do obedára v čase výdaja obedov
Ďakujeme za pochopenie 
OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN 30.10.2019 - 31.10.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 29.10.2019 A ZAČÍNA 4.11.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!
 
PROSÍME RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MŠ HEYROVSKÉHO 4, ABY Z   DÔVODU DOČASNE NEFUNGUJÚCEJ PEVNEJ LINKY  ODHLASOVALI STRAVU 
NA TEL. ČÍSLE 02 / 64 36 03 89. 
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

 

 
Oznam pre zákonných zástupcov stravníkov v Školskej jedálni, 
Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
 
Milí rodičia,  oznamujeme Vám, že za mesiac september 2019 bola Vášmu dieťaťu
 
vystavená poštová poukážka v plnej výške stravného, neznížená o dotáciu 1,20 €
 
z dôvodu, že táto dotácia bude poskytnutá z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

až 25.09.2019. Preplatok stravného za mesiac september bude vyúčtovaný na konci
 
školského roku.  

 


OZNAM! 
Žiadame všetkých žiakov, ktorí nebudú v školskom roku 2019/2020 navštevovať ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, aby 28.6.2019 prišli do kancelárie ŠJ odovzdať čip a priniesli číslo účtu za účelom zaslania preplatkov.
Ďakujeme.


O Z N A M !
Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
sa dá strava odhlásiť najneskôr do utorka 25.06.2019 do 14,00 hod.
Po tomto termíne sa obedy neodhlásia, z dôvodu nulovania
skladových zásob a stravného limitu.
Ďakujeme za pochopenie.OZNAM!
VÁŽENÍ STRAVNÍCI, OZNAMUJEME VÁM, ŽE DŇA 14.5.2019 NASTÁVA ZMENA V JEDÁLNOM LÍSTKU:
BRAVČOVÝ REZEŇ V CESTÍČKU
ŠALÁT Z ČÍNSKEJ KAPUSTY S KUKURICOU.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


OZNAM!
VÁŽENÍ STRAVNÍCI !OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN 18.4.2019 - 23.4.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 17.4.2019 A ZAČÍNA 24.4.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 25.2.2019 - 1.3.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 22.2.2019 A ZAČÍNA 4.3.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN 1.2.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 31.1.2019 A ZAČÍNA 4.2.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!

VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN 22.12.2018 – 7.1.2019 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 21.12.2018 A ZAČÍNA 8.1.2019. ŠEKY NA JANUÁR 2019 BUDEME VYDÁVAŤ 8.1.2019. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A PRAJEME PRÍJEMNÉ SVIATKY.


OZNAM!

Vážení stravníci. Dňa 13.11.2018 (utorok) z dôvodu prerušenia dodávky vody bude obmedzená možnosť prípravy stravy. Čas výdaja stravy sa nemení. V tento deň bude do JL zaradený:
Bravčový guláš, chlieb 
Voda so sirupom 
OvocieOZNAM !
 
Vážení stravníci. Dňa 9.11.2018 bude z organizačných dôvodov výdaj jedál v ŠJ         v čase  od 11.00. - 12.00. hod.  Ďakujeme za pochopenie.

 
OZNAM !

VÁŽENÍ STRAVNÍCI !
OZNAMUJEME VÁM, ŽE V DŇOCH 29.10.2018 – 2.11.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. VÝDAJ STRAVY KONČÍ 26.10.2018 A ZAČÍNA 5.11.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.OZNAM!
 

 
RODIČIA ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA, KTORÝCH DIEŤA SA BUDE STRAVOVAŤ V ŠJ: 
- vyplnia prihlášku na stavovanie v kancelárií ŠJ 
- zakúpia čip v hodnote 5 € 
- dostanú šek na 9/2018 
- žiaci, ktorí budú mať podanú prihlášku môžu ísť na obed od 3.9.2018 

 
ŽIACI DRUHÉHO AŽ DEVIATÉHO ROČNÍKA: 
- sú automaticky prihlásení na stravu od 3.9.2018 
- žiaci, ktorí sa v šk.r. 2018/2019 stravovať nechcú sú povinní sa odhlásiť       v kancelárií ŠJ
 


 
OZNAM!    
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS  VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN 29.3.2018 – 3.4.2018 SA NEBUDE    V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 28.3.2018 A ZAČÍNAME 4.4.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
 


OZNAM!
 
VÁŽENÍ STRAVNÍCI ! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 5.3.2018 – 9.3.2018 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. S VÝDAJOM STRAVY KONČÍME 2.3.2018 A ZAČÍNAME 12.3.2018. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


   O Z N A M ! 
 VÁŽENÍ STRAVNÍCI! OZNAMUJEME VÁM, ŽE POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN V PIATOK 2.2.2017 SA NEBUDE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VARIŤ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.    


OZNAM!
Žiadame stravujúcich sa dôchodcov, aby do 10.3.2018 priniesli do ŠJ doklad o výške poskytovaného príspevku na stravovanie pre rok 2018.
Doklad vydáva Miestny úrad Bratislava Lamač. V prípade nedodania dokladu Vám bude účtované stravné v plnej výške 2,10 €. Ďakujeme. 
 

OZNAM!

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods. 6, 7 a § 140 ods. 10, 12, 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktoré
nadobúda účinnosť 08.01.2018 
Výška príspevku na jedno dieťa, ktoré navštevuje MŠ je stanovená:
MŠ denné 
Desiata 
Obed 
Olovrant 
Spolu 
Úhrada 
(stravníci od  2  - 6 rokov, 5. pásmo) 
0,32 

0,76 

0,26 

1,27 
1,34
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v piatich pásmach.

Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 15.12.2016. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 19.12.2017. 

  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web